ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το παρόν ιστολόγιο προσφέρεται στη πατρίδα μου, ως ελάχιστη εισφορά για τη προβολή της φυσικής ομορφιάς και του πολιτισμού της, στα πέρατα του διαδικτυακού κόσμου. Είναι ένα μικρό συμπλήρωμα στην προσπάθεια μεμονωμένων Ελλήνων και ομάδων, να σηκώσουν ένα σημαντικό μέρος του βάρους της ανάδειξης του Ελληνικού φυσικού και πολιτιστικού μεγαλείου. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί σε διάφορα ελληνικά βουνά και περιοχές της πεδινής και νησιωτικής Ελλάδας. Επίσης αναρτώνται σημαντικά βιβλία, εκδόσεις και ότι άλλο μπορεί να συνεισφέρει για τον ανωτέρω σκοπό. Οι αναρτημένες φωτογραφίες ανήκουν © στον δημιουργό του παρόντος ιστολόγιου και σε άλλα πρόσωπα.

_________________________

A mountain wind, an "oreios anemos" in ancient Greek (Hommer, Thucydides etc.), let me to filing pretty pictures of the unique and unknown Greek nature, who is not a privilege of individual photographic and physical enjoyment of this unique place.This blog is offered in my country Greece, as a minimum contribution for promoting the natural beauty and culture, all over the world wide web. It is a small supplement to individual effort and Greek groups, to raise an important part of the weight of the emergence of Greek greatness. The photographs taken at various Greek mountains, lowland areas and islands. Also will be displayed in books, other publications and that may contribute to this purpose. The posted photos belong © to the creator of this blog and others.

_________________________________________________

GREECE WELCOMES YOU TO ITS OFFICIAL SITES !

http://www.visitgreece.gr/

Visitgreece.gr, is the official tourism web site for Greece, run by the Greek National Tourism Organisation, where you'll find information on the main tourist destinations, such as cities, beaches, as well as activities, events and much more!

https://www.youtube.com/user/visitgreecegr

Greece welcomes you to its official YouTube Channel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Ελληνικά αγριολούλουδα, τα κόκκινα χρώματα της Ελληνικής φύσης...                                                             Wild flowers of Greece, the red colors of Greek nature...  (1)Αρχαίο ασημένιο τετράδραχμο της Ρόδου που απεικονίζει ένα ρόδο (περ.230-205 π.Χ) 
Ancient silver coin of Rhodes depicting a  rose (230-205 b.C)  Κρόκοι στον Παρνασσό                                                           φωτ. Ν. ΝέζηςΓια πολλά χρόνια περπατώ  στα υπέροχα ελληνικά οροπέδια, στα λιβάδια των βουνών, στρωμένα με απέραντα χαλιά από  πολύχρωμα λουλούδια, θαυμάζοντας τα, αλλά όμως μέχρι εκεί. Αν μπορούσα θα πέταγα, όπως ο αητός του Κρυστάλλη, για να μη πατήσω αυτά τα μικρά λουλουδάκια. Ποτέ όμως δεν τα πλησίαζα τόσο  κοντά ώστε να δω τις απίστευτες λεπτομέρειες που κρύβουν μέσα τους. Ένας κόσμος μαγικός, ονειρεμένος βρίσκεται εκεί μέσα. Ο ελληνικός φυσικός μικρόκοσμος με τα μοναδικά σχήματα και  χρώματά του. Όταν τυχαία φωτογράφησα ένα απ'αυτά σε μεγένθυση και είδα τι κρυβόταν μέσα του, άρχισα να ψάχνω με αγωνία ατέλειωτη πλέον, τον κρυμμένο αυτόν ιδιόμορφο θησαυρό, που δεν έχει καμιά υλική αξία. Αρχίζω λοιπόν να μοιράζομαι μαζί σας  φωτογραφίες με τα αγριολούλουδα, που έχω μέχρι τώρα στο αρχείο μου, κατά ομάδες. Προέρχονται από διάφορα υψόμετρα (0-2500 μ.) της ελληνικής γης. Σας προτείνω λοιπόν να τα βάλετε στη ψυχή σας, γιατί εγώ το δοκίμασα και πιστέψτε με ότι με γέμισαν απέραντη ευτυχία, πραγματική και όχι τεχνητή. Τα λουλούδια δεν έχουν ταξινομηθεί επιστημονικά και για όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τα ελληνικά αγριολούλουδα, υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία.

6.000 ΓΝΩΣΤΑ ΕΙΔΗ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΩΝ ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ  !!!


For many years I walk in the wonderful Greek plateaus, meadows in the mountains, covered with vast carpets of colorful flowers, admiring them, but yet there. If I could be flying, as the  eagle, lest I hit these little flowers. But do not ever approached close enough to see the incredible details that hide within. A world of magic, there is dreaming. The Greek natural microcosm with unique shapes and colors. When you accidentally shoot one of them to enlarge and saw what was hidden within him, I started looking anxiously endless now, in this peculiar hidden treasure, which has no material value. So I begin to share with your photos with flowers, I have so far in my file, in groups and from different altitudes (0-2500 m) of the Greek land. I suggest we put them in your soul, because I tried it and believe me that was filled with immense happiness, real and not artificial. The flowers are not classified scientifically and for anyone who wants to deal with the Greek wildflowers, there is an extensive bibliography.


6000 KNOWN SPECIES OF WILD FLOWERS IS IN GREECE !!!

__________
Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, για την εκδοσή του βιβλίου του  "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ - WILD FLOWERS OF GREECE " αναφέρεται ότι... 

<<... Η ελληνική χλωρίδα είναι μία από τις πλουσιότερες της Ευρώπης και, σε σύγκριση ως προς την έκταση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ενδημικών φυτών. Έξι χιλιάδες είδη περίπου είναι γνωστά, από τα οποία  750 είναι ενδημικά, δηλαδή απαντούν μόνο στη Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο. Ένας σημαντικός αριθμός νέων ειδών ανακαλύφθηκαν τα τελευταία 20-30 χρόνια και με την εξερεύνηση  πιο απομακρυσμένων περιοχών της χώρας πολλά ακόμα αναμένεται να ανακαλυφθούν. Ο μοναδικός πλούτος της ελληνικής χλωρίδας οφείλεται σε ένα σύνολο παραγόντων. Το έντονο ανάγλυφο με τα πολυάριθμα βουνά και νησιά και η μεγάλη κλιματική και εδαφική ποικιλία προώθησαν την διαφοροποίηση δια μέσου των γεωλογικών περιόδων και οδήγησαν στην εξέλιξη νέων ειδών. Η ανθρώπινη επίδραση στο τοπίο ήταν αργή και βαθμιαία σε διάστημα χιλιάδων ετών, με αποτέλεσμα ένα σύνθετο μωσαϊκό φυσικών, ημιφυσικών και ανθρωπογενών ενδιαιτημάτων.>>

__________
According to the prospectus of the GOULANDRIS MUSEUM  for the publication of his book "GREEK WILD FLOWERS - WILD FLOWERS OF GREECE" states that ...

<< ... The Greek flora is one of the richest in Europe and compared the extent to other European countries, has the largest number of endemic plants. About six thousand species are known, of which 750 are endemic, that  found only in Greece and elsewhere in the world. A significant number of new species discovered in the last 20-30 years and to explore more remote areas of the country much more likely to be discovered. The unique richness of the Greek flora due to a combination of factors. The terrain with numerous mountains and islands and the great variety of climate and soil promoted diversity through geological periods and led to the evolution of new species. The human impact on the landscape was slowly and gradually over thousands of years, resulting in a complex mosaic of natural, semi-natural and manmade habitats. >>


ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ - GOULANDRI MUSEUM :  http://www.gnhm.gr/NewsDetail2.aspx?selArticle=197 


________________________________________________________________________________________________________

Ο "Όρειος άνεμος" φέρνει τη πρώτη γενική ενδεικτική ομάδα ελληνικών αγριολούλουδων, μια κόκκινη αύρα μέσα στη κυριαρχία του πράσινου, μια  " ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΝΕΛΙΑ " ... 
______________________________________________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιο σας.